LUE TÄMÄ ENNEN KUIN PAINAT LINKKIÄ!!!!!!

Linkki on jaettu kolmelle riville bottien takia. Yhdistä rivit kokonaiseksi.

The link is split on 3 lines due to bots. Combine the lines for a working link.

tiny.

cc

/orc

Tekstit: Tommi Horttana et al.
Piirrokset: Petri Hiltunen
Logo: Ermo Seikku
Powered by DokuWiki
telegram.txt · Last modified: 2022/10/26 21:31 by orc