Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
orc_paehkinaenkuoressa [2015/06/11 10:42]
admin
orc_paehkinaenkuoressa [2015/06/14 12:07] (current)
admin
Line 5: Line 5:
 ---- ----
 ORC:n jäsenet, eli tuttavallisemmin örkit, ovat sekalainen joukko ORC:n jäsenet, eli tuttavallisemmin örkit, ovat sekalainen joukko
-teekkareita ​ja muita laumaan eksyneitä, joita yhdistää rooli-, lauta-,+Aalto-yliopiston opiskelijoita ​ja muita laumaan eksyneitä, joita yhdistää rooli-, lauta-,
 kortti-, figu- ja näytelmäroolipelit lieveilmiöineen. Kiinnostus vain kortti-, figu- ja näytelmäroolipelit lieveilmiöineen. Kiinnostus vain
 yhdestä osa-alueesta ei ole mikään este ja oikeastaan on niin, että hyvin yhdestä osa-alueesta ei ole mikään este ja oikeastaan on niin, että hyvin
Tekstit: Tommi Horttana et al.
Piirrokset: Petri Hiltunen
Logo: Ermo Seikku
Powered by DokuWiki
orc_paehkinaenkuoressa.txt · Last modified: 2015/06/14 12:07 by admin